radio.syg.ma


radio.syg.ma is a community platform for mixes, podcasts, live recordings and releases by independent musicians, sound artists and collectives
Create post
Psychology and Psychoanalysis

Між коханням і неврозом

Клемин Сергей

В житті кожної людини настає важливий момент, коли повинні прозвучати хвилюючі слова зізнання в коханні. На жаль, не завжди вдається розпізнати справжність почуття: до того ж, на думку психологів, закохані залишаються в деякій необізнаності щодо внутрішнього світу один одного, тобто остаточного любовного пізнання-проникнення не відбувається. Однак незважаючи на труднощі, пов’язані з «багатоликістью» почуття, можливо виявити «болючу» сторону любові, про що переконалися ще в глибоку давнину.


Наприклад, Алківіад в своєму знаменитому «панегірику» порівнює закоханого з «укушеним гадюкою»: за його думки, тільки той, хто відчув щось подібне, здатний по-справжньому зрозуміти всю біль і страждання люблячої людини [3, с. 128]. Платонівський Павсаній в своїй промові нам вказує на те, що не всяка любов гідна шанування: вона, проявляючись в формі Ерота, дуалістична, і має свою «темну» протилежність, подібно двом Афродітам: «не всякий Ерот прекрасний і гідний похвали, а лише той, який спонукає прекрасно любити» [3, с. 90]. «Хвороблива» любов, названа Е. Фроммом «псевдолюбов’ю», є (образно висловлюючись) тіньовою стороною любові і може проявлятися при порушенні психологічної цілісності.


Отже, як відомо, з невротичної стороною любові була знайома не тільки еллінська цивілізація, їй кидали виклик середньосхідна і близькосхідна культури: ще в ХI столітті перський філософ і лікар Абу Алі Хусейн ібн Сіна (Авіценна) назвав таку любов «хворобою», формою «нав’язливого мислення». У своїй роботі «Канон лікарської науки» він перерахував деякі ключові ознаки любовно-невротичних станів: нерівний пульс, безладність в поведінці, безсоння, переривчастий подих, емоційна збудженість, частий сміх, але головне, закоханий цілком зосереджений на образі коханої людини, до якої чуттєво прив’язаний. Така любов порівнювалася філософом з маною, меланхолією, одержимістю, божевіллям, що вимагало лікування. Іноді в цій іпостасі вибиралося кровопускання, деякі фармакологічні засоби (або наложниці, якщо можливість дозволяла). Невротичну любов у багатьох культурних епохах називали по-різному: на мові античної культури вона вважалася маніческою (від грец. «Μανία» — «пристрасть», тобто любов-одержимість.

Для греків любов була «божевіллям». З цією формою часто співвідносилися різні види «манії» — німфоманія, тобто надмірний потяг у жінок, андроманія — щось подібне у чоловіків і тощо

Для греків любов була «божевіллям». З цією формою часто співвідносилися різні види «манії» — німфоманія, тобто надмірний потяг у жінок, андроманія — щось подібне у чоловіків: в МКЗ числяться під кодами F52.7 і 302.89), в близькосхідній — отримала назву «болючої» любові; один з провідних італійських філософів раннього Відродження М. Фічино називав її «згубною любов’ю», що веде до божевілля; Ф. Бекон вважав, що вона приносить багато нещасть, «зачаровивая людину» і формуючи ілюзії; пізніше її будуть називати «нещасною», «чуттєвою», «шаленою», «безрозсудною»; середньовічна Європа співвідносила її з «куртуазною» любов’ю, а в епоху романтизму — з «романтичною» закоханістю. Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет звернув увагу на те, що любов «буває сумною, як смерть», «безвихідним смертним борошном» [2, с. 353]. Італійський лікар-псіхіатр Ч. Ломброзо в знаменитій праці «Любов у схиблених» описує безліч випадків «божевілля від кохання», за його словами подібна любов «впливає на божевілля» як у чоловіків, так і у жінок; німецько-американський психоаналітик К. Хорні проводила розрізнення між любов’ю і невротичною потребою в коханні; в сучасному психологічному дискурсі така любов отримала найменування любовної адикції (іноді її називають любов’ю-поклонінням, «наркоманичною», «компульсивною», «токсичною», «неплодотворною», «незрілою», «невротичною», «сентиментальною», «ірраціональною», «фальшивою», «афективною», «патологічною» любов’ю, також з нею пов’язуються терміни «симбіотичний союз», «більше, ніж любов», але частіше називають любовною залежністю або псевдолюбов’ю), що вважається однією з форм психічних розладів і внесена в офіційний реєстр захворювань: в МКЗ вона відома під номером F63.9.


На думку Е. Фромма, справжня любов плідна і благочинна: вона передбачає свободу, турботу і відповідальність, знання і повагу. Прояв поваги до вільного вибору іншого — дуже важливий маркер, що відокремлює «здорову» любов від сурогатної. Повага передбачає визнання психологічних меж іншої особистості, яка має повне онтологічне право на прояв своєї свободної волі, якщо вона на зачіпає чужу свободу. Без цього неможливий простір діалогу, вважає Еммануель Левінас. Інший — це не моє «аlter ego», він не зобов’язаний в усьому відповідати моїм уявленням [4, с. 44]. Турбота і відповідальність, що підкреслені Фроммом, вказують на те, що любов — це співпереживання і свідома вольова діяльність, а не тільки пристрасть, афект, емоційне збудження.


Як відомо, в просторі людської культури лакуна любові займає чи не головне місце. Однак прекрасне почуття, що демонструється в образах світової класики, нерідко є формою любовної залежності. Хворобливий стан репрезентується як любовний ідеал. Наприклад, всесвітньо відомі амурні історії Орфея і Еврідіки, Трістана та Ізольди, Меджнун і Лейли, Ромео і Джульєтти, Петрарки і Лаури, Вронського і Кареніної, Позднишева і Лізи, Хозе і Кармен, Резанова і Кончитти сповнені трагізму, нещастя, тривоги, ілюзорних надій і безглуздих мук. На жаль, в більшості поетичних творів, п’єс, пісень, романсів про кохання оспівуються, на думку психологів, саме залежні відносини, що неминуче ведуть до драматичних подій, нерідко — до трагічних фіналів. Показова драматична історія важких любовних переживань Данте до Беатріче Портінарі, що принесли авторові «Божественної комедії» чимало внутрішніх страждань (втім, і натхнення, що дозволило генію Данте найповніше розкрити поетичний дар).


Також досить згадати знаменитий «Гранатовий браслет» О. Купріна, що закінчився самогубством закоханого, важку «Мітіну любов» І. Буніна, що має таке ж трагічне завершення, або «сентиментальний роман» І. Гете «Страждання юного Вертера», що глибоко вразив сучасників і приніс не тільки велику славу його творцеві, а й викликало трагічну хвилю наслідувальних самогубств серед сентиментальних, закоханих юнаків (це згодом отримало в науці назву «ефект Вертера», сформульований соціологом Д. Філліпсом, який детально досліджував даний феномен). Сплеск невротичної любові нерідко сублімувався в енергію творчості: це знаходило вихід у народженні поетичних рядків, повних страждань і руйнівної пристрасті, що, втім, полегшувало стан авторів. Про це більш детально писав ще З. Фрейд (в своїй роботі «Про особливий тип “вибору об’єкта” у чоловіка»), який звернув увагу на те, що енергія лібідо, табуйована культурою суспільства, змушена шукати для себе завуальований вихід в легальних проявах, наприклад, в художній творчості, однак, естетична природа мистецтва не дозволяє глибоко рефлексувати над походженнями душевних переживань: цим, за словами засновника психоаналізу, повинна займатися наука. Однак проблема не в самому лібідо (як джерелі творчості), складність в тому, що романтизація страждань, невротичних любовних переживань нерідко підміняє високе почуття: досить згадати «Бідну Лізу» Н. Карамзіна, повну трагізму і печалі, що стала чи не символом кохання в епоху російського сентименталізму і викликала хвилю самогубств серед дівчат, які наслідували героїні.

На думку Ф. Енгельса, така любов стала обов’язковою віссю, навколо якої обертається вся поетична культура, адже мета такої любові — не любити кого-небудь, а бути закоханим. Згадаймо знаменитий літературний образ Дон Жуана, який став для багатьох зразком люблячого. Філософи угледіли в такій поведінці психологічну аномалію, пов’язану з рисами емоційної незрілості. Якщо дефіцит мужньої сили матиме більш виражену форму, то основним псевдолюбовним патерном може ставати вживання сили (садизм), що ми і зустрічаємо в творах Леопольда фон Захер-Мазоха, що стали класичними зразками любовної літератури. Сурогатом кохання просякнута не лише світова літературна класика, але частково і сучасна масова культура, внаслідок чого формується невірне розуміння любові.


Нерідко для позначення псевдолюбовних відносин психологи використовують термін любовна адикція (love addiction) або любовна залежність, тобто є різновидом адиктивної поведінки з хворобливою ідеалізацією і концентрацією уваги на одній людині; це — невротичний тип любовно-сексуальних потягів, який є формою психічного розладу. Нерідко любовну адикцію називають «наркоманичною» любов’ю, тому що її ознаки багато в чому збігаються з наркоманичною залежністю і вимагають втручання лікарів та психологів. Часто подібна поведінка веде до втрати психологічної рівноваги і цілісності, руйнування відносин між люблячими, а також конфліктів і вчинків девіантного характеру. Соціальний психолог С. Пил в роботі «Любов і залежність» зазначає, що адикція може бути неминучою, якщо людина не бажає знаходити можливості вирішення проблем. На жаль, є велика кількість людей, які можуть ідентифікуватися з переживаннями безцільності свого існування і невпевненості в собі, страху і втечі від життя: такі люди найбільш схильні до адикції. Проводячи дослідження з А. Бродські, учений зробив важливе зауваження: адиктивно залежними роблять людину не наркотики, а він сам, тобто причини слід шукати в сформованій формі психічної організації. Ключем до розуміння сприйнятливості до адикції, вважає С. Пил, є питання самовладання і панування над навколишнім середовищем; ми думаємо про наркотики, як про всемогутню субстанцію, тому що сумніваємося в своїй психологічній силі, яка може багато чого змінити.


Адикція — не лише хімічна реакція, це — досвід, заснований на шаблонній суб’єктивній реакції людини на те, що має для неї особливе значення


Адикція — не лише хімічна реакція, це — досвід, заснований на шаблонній суб’єктивній реакції людини на те, що має для неї особливе значення. С. Пил, А. Бродські помічають, якщо ми хочемо досягти розуміння адикції, то повинні припинити нарікати на обставини і звернути увагу на себе, а також на те, що робить нас залежними, тверезо оцінити ситуацію, зробити правильні висновки [5]. Дослідник робить висновок: «ключ до неадиктивності» — психічна зрілість, що дозволяє «відновити власний дух» [5]. До кінця ХХ століття нейровчені звернулися до нейрохімічної сторони любовного переживання, пов’язуючи цей процес з лімбічною системою головного мозку. Дослідники порівнювали томограми мозку (МРТ) романтично закоханих пар і наркотично залежних пацієнтів. В результаті в обох випадках були активні одні і ті ж зони, що відповідають за так звану «систему винагороди». Виражено це підвищеним рівнем дофаміну (речовини, що виробляється в мозку у великих кількостях, під час позитивного досвіду, на суб’єктивне уявлення людини).


Тільки у закоханих це підвищення було природно, а у наркоманів — штучно. Гормон дофамін дає відчуття радості, задоволення, відчуття «метеликів в животі». Отже, звернемося до головних симптомів любовної залежності. Вони такі: 1) ефект «тунельного зору»: нав’язливе мислення, неможливість зосередитися на інших речах, тому що всі думки поглинені «ідеальним» образом об’єкта пристрасті; 2) почуття втоми, спустошеності, апатія і головні болі, порушення сну і нічні кошмари; 3) різкі емоційні зміни настрою: відчуття «польоту» і ментального сп’яніння: у закоханого спостерігається загострення почуттів; 4) почуття тривожності, невпевненості, нестабільності, відчуття безглуздості життя, депресія і пригнічений стан; 5) ігнорування волі іншого і зростаюча потреба «поліпшення» «коханої людини». Любовна залежність — це постійна концентрація почуттів і думок на об’єкті пристрасті: такі відносини в значній мірі визначають фізичний, емоційний, псіхоментальний стан людини, його соціальну активність, відносини з іншими людьми.


По суті, весь поліфонізм інтимного життя людини визначається камертоном залежних відносин, які впливають не найкращим чином. Прив’язуючись до амурного кумиру, виникає нав’язлива думка, що тільки любовна увага даної людини може змінити життя на краще: все це доповнюється внутрішнім перманентним конфліктом між спрагою любовного відгуку і впевненістю в тому, що закоханий недостойний цієї любові; невротична потреба в отриманні любові виливається в головну мету існування і емоційного виживання. Люди, які страждають подібними порушеннями, намагаються з усіх сил бути коханими, тому що на інше сил не залишається. В основі залежності — відчуття власної неповноцінності, низька самооцінка, невпевненість у собі, страх перед життям, підвищена тривожність. Заручниками любовної адикції, як правило, стають люди з недоліком любові до себе.


Вчені відзначають, що основною передумовою розвитку любовної залежності є травматичний досвід дитячо-батьківських відносин, в результаті яких у дитини формується так звана субособистість («травматичне Я»). Тут важливо підкреслити, витіснення травматичного досвіду і формування субособистості — це захисний процес психіки, який вкриває особистість від актуальних травматичних атак. Батьківський деспотизм, жорстке контролювання, брак любові і тепла, негативні, важкі дитячі переживання формують образ залежної людини. Також хворобливе прагнення до любовного кумиру може «підживлюватися» романтичним міфом про пошук виняткової «другої половинки», нібито з якої будуть вирішені всі проблеми. Американський дослідник М.С. Пек в «Новій психології любові» також звертається до цієї теми. Він вважає, що «міф про романтичне кохання» — «жахлива брехня», що приносить нові ілюзії і страждання закоханим: керуючись міфом про призначеного один одному — двоє закохуються, здійснюючи небезпечну помилку. Вчений зазначає, що «мільйони людей витрачають масу енергії, відчайдушно і безнадійно намагаючись узгодити реальність свого життя з нереальністю міфу» [6, с. 55]. Здорові любовні відносини не повинні містити страх і невротичну тривожність, тому що їх учасниками є цілісні автономні особистості, які зробили розумний вибір.


Іншим різновидом «неплодотворної» любові можна вважати романтичну закоханість. Французький філософ Дені де Ружмон, що присвятив цій темі своє дослідження в книзі «Любов і західна культура», говорить про культ і обожнення романтичної пристрасті, що охопила європейську культуру в останні століття [7, с. 302]. Зрозуміло, пристрасть є одним з важливих елементів любовного ансамблю, значення якого важко переоцінити, проте любов не обмежується потягом і задоволеннями. Романтична закоханість більше зосереджена на любовної ілюзії, що приносить нові задоволення. Безумовно, вона значима на початку формування любовних відносин між двома, проте, на думку психологів, якщо з часом не відбувається перехід в більш глибоке почуття, виникають складнощі, які не приносять партнерам справжнього емоційного задоволення. По суті, закоханість, за зауваженням дослідника В. Альбісетті, це лише «захопленість моменту», що покриває глибоку внутрішню самотність, з властивою їй споживчою логікою, в той час, як в любові — справжній духовний світ автономний [1, с. 22 — 24]. Мабуть, прав швейцарський психоаналітик, вказуючи на неготовність закоханості брати відповідальність за близьку людину. Також (крім романтичної закоханості) формами любовної залежності часто називають сентиментальну любов, симбіотичну залежність і любовні хвороби, які отримали в психіатрії назви «синдром Аделі» та «синдром Монро».


На думку К. Хорні, людина, що переживає невроз, часто опиняється в ситуації нездатності любити (при гострій необхідності в любові з боку інших, проте справжня любов приводить його в жах). Любовні переживання невротичної особистості є, по суті, «чіпляння за інших людей» і прагнення задоволення особистих потреб. Психолог зазначає, відмітними сторонами невротичної потреби в любові є її болісно психологічна незадоволеність, ревнощі, спрага тотальної любовної уваги, але перш за все, її нав’язливий характер. Такі невротичні риси. Недарма психологи відзначають, що історію сімейних відносин формують не стільки любовні почуття, скільки спільні неврози.

Недарма психологи відзначають, що історію сімейних відносин формують не стільки любовні почуття, скільки спільні неврози.


Отже, підміна в любові може мати свою психологічну основу. Вчені відзначають, щоб встановити справжній глибокий інтимно-емоційний зв’язок з іншим, для цього необхідно володіти особистісною автономією і цілісністю (по Бінсвангеру, «ми-тость» — це прояв любові, це — єдність двох неповторних, вільних цілісностей), що неможливо без набуття психологічної зрілості. Такі відносини відрізняє відчуття радості, що виливається на інших, глибоке відчуття партнера, добра воля, довіра і співробітництво. Любов є мотивацією вступу в такі відносини. Крім іншого, не забуватимемо про слова Е. Фромма, що не буває безконфліктної любові: здорові любовні відносини припускають зіткнення протилежностей [8, с. 237]. За словами антрополога-амурознавця Х. Фішер, любов у всій своїй складності глибоко вплетена в тканину людського єства. Гарна новина в тому, що справжня любов зустрічається в житті не рідше, ніж сурогатна, хоча друга теж є частиною нашої природи, однак її прояви бажано контролювати в себе.Література:

1.Альбисетти В. Любовь. Как прожить вместе всю жизнь. — М.: Паолин, 2002.–159с.

2.Ортега-и-Гассет Х. Этюды о любви / Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. — М.: Искусство, 1991. — С. 350 — 432. — 588 с.

3.Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2 / Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи. — М.: Мысль, 1993. — 528 с.

4.Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. — СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1999. — 264 с.

5.Пил С., Бродски А. Любовь и зависимость. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2005. [Электронный ресурс] /

6.С. Пил, А. Бродски. — Режим доступа: http://www.klex.ru/2v4

7.Пек М.С. Непроторенная дорога. Новая психология любви и духовного роста. — К.: София, 2008. — 352 с.

8.Ружмон Д. Любов і західна культура. — Львів: Літопис, 2000. — 304 с.

9.Фромм Э. Искусство любить / Психология и психоанализ любви. Хрестоматия. — Самара: «Бахрах-М», 2002. — 522 с.

10.Фишер Х. Почему мы любим: Природа и химия романтической любви. — М.: Альпина нон-фикшн, 2013. — 320 с.

Subscribe to our channel in Telegram to read the best materials of the platform and be aware of everything that happens on syg.ma

Author