Donate
Избранное

Що не так з економікою?

Фідель 🏴 12/02/24 09:28226

У двох словах, багато чого. Тоді як економісти люблять зображати свою дисципліну як "наукову" і "вільну від цінностей", це не збігається з реальністю. Вона, по суті, дуже далека від науки й навряд чи "неоціненна". Навпаки, вона значною мірою глибоко ідеологізована, і її висновки майже завжди (за дивним збігом обставин) — це те, що хочуть почути багатії, землевласники, боси та керівники капіталу. Слова Кропоткіна досі звучать правдиво:

"Політична економія завжди обмежувалася тим, що перераховувала факти, які відбуваються в суспільстві, а потім тлумачила їх в інтересах панівних класів… Вона знайшла [щось] вигідним для капіталістів і тому звела її в принцип" (Хліб і воля).

Це, звісно, у найкращому випадку. У гіршому випадку економіка навіть не обтяжує себе фактами та просто робить найбільш відповідні припущення, необхідні для обґрунтування конкретних переконань економістів і, як правило, інтересів панівного класу. Це ключова проблема економіки: вона не є наукою. Вона не є незалежною від класової природи суспільства ні в теоретичних моделях, які вона будує, ні в питаннях, які вона ставить і на які намагається відповісти. Це відбувається частково через тиск ринку, частково через припущення і методологію панівних форм економічної науки. Це мішанина ідеології та справжньої науки, причому перша (на жаль) становить основну її частину.

Аргумент про те, що економіка в основі не є наукою, не обмежується анархістами чи іншими критиками капіталізму. Деякі економісти добре усвідомлюють обмеженість своєї професії. Наприклад, Стів Кін перелічує багато недоліків панівної (неокласичної) економіки у своїй чудовій книжці "Розвінчання економіки" (Debunking Economics), зазначаючи, що (наприклад) вона ґрунтується на "динамічно нерелевантному й фактично невірному миттєвому статичному знімку" реальної капіталістичної економіки (Debunking Economics, p. 197). Покійна Джоан Робінсон переконливо доводила, що неокласичний економіст "встановлює "модель" на довільно побудованих припущеннях, а потім застосовує "результати" з неї до поточних подій, навіть не намагаючись прикидатися, що припущення відповідають реальності" (Collected Economic Papers, vol. 4, p. 25). Зовсім недавно економіст Марк Блауг підсумував багато проблем, які він бачить у сучасному стані економіки:

"Економіка дедалі більше стає інтелектуальною грою, в яку грають заради неї самої, а не заради її практичних наслідків. Економісти поступово перетворили цей предмет на свого роду соціальну математику, в якій аналітична строгість, як її розуміють на математичних факультетах, — це все, а емпірична значущість (як її розуміють на фізичних факультетах) — ніщо… теорія загальної рівноваги… використовує економічні терміни, такі як "ціни", "кількості", "фактори виробництва" тощо. Але це, однак, явно і навіть скандально не показово для будь-якої впізнаваної економічної системи… Досконала конкуренція ніколи не існувала і ніколи не могла існувати, бо, навіть коли фірми малі, вони не просто приймають ціну, а прагнуть встановити її. Усі сучасні підручники говорять про це, але потім одразу ж переходять до того, що фантастична країна досконалої конкуренції "Тучекукуйщина" — еталон, за яким ми можемо сказати щось значне про реальну конкуренцію… Але як ідеалізований стан досконалості може бути еталоном, якщо нам ніколи не кажуть, як виміряти розрив між ним і реальною конкуренцією? Мається на увазі, що всяка реальна конкуренція "приблизно" схожа на досконалу конкуренцію, але ступінь наближення ніколи не вказується, навіть смутно… Подумайте про такі типові припущення: абсолютно непогрішні, абсолютно всезнаючі, ідентичні споживачі, які живуть нескінченно довго; нульові трансакційні витрати; повні ринки для всіх заявлених у часі вимог для всіх мислимих подій, жодної торгівлі будь-якого роду за нерівноважними цінами; нескінченно швидкі швидкості цін та кількостей; жодної радикальної, незлічимої невизначеності у реальному часі, а тільки імовірнісний ризик, який можна обчислити у логічному часі; лише лінійно однорідні виробничі функції; відсутність технічного прогресу, який потребує втілення в реальному часі. І все ж вони відіграють важливу роль у провідних економічних теоріях" ("Disturbing Currents in Modern Economics", Challenge!, vol. 41, no. № 3, May-June 1998).

Таким чином, неокласична ідеологія ґрунтується на особливих, практично спеціальних припущеннях. Багато з цих припущень неможливі, наприклад популярне твердження, що люди можуть точно передбачати майбутнє (як того вимагають "раціональні очікування" і теорія загальної рівноваги), що на кожному ринку існує нескінченна кількість дрібних фірм або що час — це несуттєве поняття, від якого можна абстрагуватися. Навіть коли ми ігноруємо ті припущення, які є очевидною нісенітницею, решта навряд чи набагато краща. Тут ми маємо набір удаваних обґрунтованими положень, які насправді рідко мають будь-яке реальне підґрунтя. Як ми обговорюємо в розділі С. 1.2, одне з істотних положень, без якого неокласична економіка просто розпадається, має дуже мало підстав у реальному світі (фактично, воно було вигадане просто для того, щоб теорія працювала так, як потрібно). Точно так само ринки часто коригуються кількісно, а не в ціновому, що не береться до уваги в теорії загальної рівноваги. Деякі з цих припущень взаємозаперечні. Наприклад, неокласична теорія кривої пропозиції ґрунтується на припущенні, що деякий фактор виробництва не може бути змінений у короткостроковій перспективі. Воно необхідне для отримання концепції спадної граничної продуктивності, яка, своєю чергою, породжує наростальні граничні витрати й, відповідно, наростальну криву пропозиції. Це означає, що фірми всередині галузі не можуть змінювати своє основне обладнання. Однак теорія досконалої конкуренції вимагає, щоб у короткий період часу не було жодних бар'єрів для входу, тобто щоб будь-яка людина поза галуззю могла створити капітальне обладнання та вийти на ринок. Ці дві позиції логічно несумісні.

Інакше кажучи, хоча у символів, використовуваних у мейнстримі, можуть бути економічні найменування, у теорії немає точки дотику з емпіричною реальністю (або іноді з базовою логікою): ​

"Ніщо в цих абстрактних економічних моделях насправді не працює в реальному світі. Не має значення, скільки виносок вони вставляють, або скількома способами вони підправляють по краях. Усе це підприємство повністю прогнило у своїй основі: воно не має жодного стосунку до реальності" (Noam Chomsky, Understanding Power, pp. 254-5).

Як ми покажемо, хоча її теоретичні засади претендують на універсальність, вони специфічні для капіталізму і, за іронією долі, не можуть навіть забезпечити точну модель цієї системи, оскільки вона ігнорує більшість реальних особливостей капіталістичної економіки. Тож якщо економіст не каже, що провідна економіка не має жодного стосунку до реальності, ви можете бути певні, що те, що він чи вона вам скаже, найімовірніше, буде ідеологією, ніж чимось іще. "Економічна реальність" — це не факти, а віра в капіталізм. Гірше того, йдеться про сліпу віру в те, що економічні ідеологи говорять про капіталізм. Ключ до розуміння економістів полягає в тому, що вони вважають, що якщо це є в підручнику економіки, то це повинно бути правдою — особливо якщо це підтверджує будь-які початкові забобони. Зазвичай усе відбувається навпаки.

Очевидний факт, що реальний світ не схожий на те, що описується підручниками з економіки, може мати деякі кумедні результати, особливо коли події в реальному світі суперечать підручникам. Для більшості економістів або тих, хто вважає себе такими, підручник зазвичай кращий. Таким чином, більша частина капіталістичної апологетики заснована на вірі. Реальність має бути відповідним чином скоригована.

Класичний приклад — зміна позицій учених мужів і "експертів" щодо східноазіатського економічного дива. Оскільки в 1970-х і 1980-х роках ці економіки стрімко зростали, експерти повсюдно вітали їх як приклади могутності вільних ринків. Наприклад, 1995 року індекс економічної свободи правого фонду "Спадщина" включав чотири азійські країни до першої сімки. На початку 1990-х років the Economist пояснював, що Тайвань і Південна Корея мають режими, які найменш спотворюють ціни, у світі. І Світовий банк, і МВФ погодилися, применшуючи значення промислової політики в регіоні. Це було не дивно. Зрештою, їхня ідеологія проголошувала, що вільні ринки призведуть до високого зростання і стабільності, і тому, за логікою речей, присутність і того, і іншого у Східній Азії має бути зумовлена вільним ринком. Це означало, що для істинних вірян ці нації були парадигмами вільного ринку, попри реальність. Ринки погодилися, вкладаючи мільярди в азійські фондові ринки, в той час, як іноземні банки позичали такі ж величезні суми.

Однак 1997 року все змінилося, коли всі азійські країни, які раніше вважалися "вільними", побачили крах своєї економіки. Відразу ті самі експерти, які звеличували ці економіки як парадигми вільного ринку, виявили причину проблеми — екстенсивне втручання держави. Рай вільного ринку перетворився на пекло, кероване державою! Чому? Через ідеологію: вільний ринок стабільний і дає високі темпи зростання, і, отже, жодна економіка, що зіткнулася з кризою, не могла бути вільноринковою! Звідси необхідність зректися того, що раніше вихваляли, не згадуючи (зрозуміло) про найочевиднішу суперечність.

Насправді ці економіки завжди були далекі від вільного ринку. Роль держави в цих чудесах "вільного ринку" була великою і добре документованою. Таким чином, хоча Східна Азія "не тільки зростала швидше і домоглася більшого скорочення бідності, ніж будь-який інший регіон світу… вона також була більш стабільною", ці країни "домоглися успіху не тільки всупереч тому, що вони не дотримувалися більшості приписів Вашингтонського консенсусу [тобто неолібералізму], а й тому, що вони цього не робили". Уряд відігравав "важливу роль…  далеку від мінімалістських [ролей], які так улюблені" неолібералізмом. У 1990-ті роки ситуація змінилася, оскільки МВФ закликав до "надмірно швидкої лібералізації фінансових ринків і ринків капіталу" для цих країн як розумної економічної політики. Це "було, ймовірно, єдиною найважливішою причиною кризи [1997 року]", що призвела до краху цих економік, "найбільшої економічної кризи з часів Великої Депресії" (крах посилився допомогою МВФ і догмами, що лежать в його основі). Ще гірше для прихильників ринкового фундаменталізму те, що ті країни (наприклад, Малайзія), які відмовилися від пропозицій МВФ і вдалися до державного втручання, пережили "коротший і поверхневий" спад, ніж ті, хто цього не зробив (Joseph Stiglitz, Globalisation and its Discontents, p. 89, p. 90, p. 91 and p. 91]. 91 and p. 93). Гірше того, очевидний висновок із цих подій — це не просто ідеологічна перспектива економістів, це те, що "ринок" не всезнайко, оскільки інвестори (як і експерти) не змогли побачити державну політику, яку так оплакували ідеологи капіталізму після 1997 року.

Це не означає, що моделі, створені неокласичними економістами, не є чудесами математики або логіки. Мало хто стане заперечувати, що багато дуже розумних людей витратили багато часу на створення вельми дивовижних математичних моделей в економіці. Шкода, що вони абсолютно не мають стосунку до реальності. За іронією долі, для теорії, яка стверджує, що вона так стурбована ефективним розподілом дефіцитних ресурсів, економіка витратила багато часу й енергії на уточнення аналізу економік, яких ніколи не існувало, не існує й ніколи не буде існувати. Іншими словами, ці ресурси були неефективно спрямовані на виробництво відходів.

Чому? Можливо, тому, що є попит на такі дурниці? Деякі економісти надзвичайно прагнуть застосовувати свою методологію у всіляких галузях за межами економіки. Якими б недоречними вони не були, вони прагнуть колонізувати кожен аспект життя. Одна галузь, однак, здається несприйнятливою до такого аналізу. Це ринок для економічної теорії. Якщо, як підкреслюють економісти, будь-яка людська діяльність може бути проаналізована економікою, то чому б не проаналізувати попит і пропозицію самої економіки? Можливо, тому, що, якби це зробили, виявилися б деякі незручні істини?

Базова теорія попиту та пропозиції вказує на те, що ті економічні теорії, які корисні для меншості, будуть запропоновані економістами. У системі з нерівністю багатства ефективний попит зміщується на користь багатих. Виходячи з цих основних припущень, ми могли б передбачити, що тільки ті школи економістів, які сприяють вимогам багатих, отримають панування, оскільки вони задовольняють (ефективний) попит. За дивним збігом, саме це і сталося. Це не заважало і не заважає економістам нарікати на те, що дисиденти та радикали були й залишаються упередженими. Як вказує Едвард Херман:

"Ще 1849 року британський економіст Нассау старший дорікав тим, хто захищав профспілки та правила мінімальної заробітної плати, за те, що вони викладали "економіку бідних". Думка про те, що він і його колеги по істеблішменту розробляють "економіку багатих", ніколи не спадала йому на думку; він вважав себе вченим і виразником істинних принципів. Цей самообман пронизував основну економіку аж до кейнсіанської революції 1930-х років. Кейнсіанська економіка, хоча й швидко перетворилася на інструмент служіння капіталістичній державі, була тривожною у своєму акценті на вродженій нестабільності капіталізму, тенденції до хронічного безробіття і необхідності істотного державного втручання для підтримки життєздатності. З відродженням капіталізму в останні 50 років кейнсіанські ідеї та їхній прихований заклик до втручання постійно зазнавали нападок, і в інтелектуальній контрреволюції, очолюваній чиказькою школою, традиційну laissez-faire (['let-the-fur-fly'] "дайте хутру політати") економіку багатих було відновлено як ядро основної економіки" (The Economics of the Rich).

Герман продовжує ставити запитання: "Чому економісти служать багатим?" і стверджує, що "з одного боку, провідні економісти перебувають серед багатих, а інші прагнуть просунутися до таких самих висот. Економіст чиказької школи Гері Беккер мав рацію, коли стверджував, що економічні мотиви пояснюють багато дій, які часто приписують іншим силам. Він, звичайно, ніколи не застосовував цю ідею до економіки як професії…" Існує величезна кількість добре оплачуваних мозкових центрів, дослідницьких постів, консалтингових компаній тощо, які створюють ""ефективний попит", що має викликати відповідний ресурс пропозиції".

В іншому місці Герман зазначає, що "класові зв’язки цих професіоналів із бізнес-спільнотою були сильними, й ідеологічний елемент було реалізовано в неокласичній конкурентній моделі… Побічні негативні наслідки для нижчих класів були частиною "ціни прогресу". Саме елітарна орієнтація цих питань [поставлених економікою], передумов і центральної парадигми [економічної теорії] призвела до того, що такі питання, як безробіття, масове зубожіння і трудові ризики, вислизали з мережі інтересу панівних економістів аж до двадцятого століття". Ба більше, "професія економіста в 1880-1930 роках була, за великим рахунком, дуже консервативною, відображаючи у своїй основній парадигмі класові зв’язки та симпатії до домінантних бізнес-спільнот, в основі своїй вони налаштовані проти профспілок і підозріло ставляться до уряду, а також схильні розглядати конкуренцію як істинний і міцний стан природи".

Замість наукового аналізу економіка завжди керувалася вимогами багатих ("Як виникла [економіка]? Як зброя класової боротьби" [Chomsky, там же, p. 252]). Це працює на багатьох рівнях. Найочевиднішим є те, що більшість економістів приймають наявну класову систему і розподіл багатства/доходу як належне і генерують загальні "закони" економіки з конкретного історичного суспільства. Як ми побачимо в наступному розділі, це неминуче перекосить "науку" в ідеологію та апологетику. Аналіз також (майже неминуче) ґрунтується на індивідуалістичних припущеннях, ігноруючи або применшуючи ключові проблеми груп, організацій, класів та економічної й соціальної влади, яку вони породжують. Далі йдуть використані припущення і порушені питання. Як стверджує Герман, цей процес навряд чи можна назвати нейтральним:

"Теоретики, які пояснювали ці системи, такі як Карл Менгер, Леон Вальрас і Альфред Маршалл, свідомо відкидали формулювання, що порушували тривожні питання (розподіл доходів, класова і ринкова влада, нестабільність і безробіття) і створювали теоретичні моделі, сумісні з їхніми власними політичними упередженнями щодо статус-кво або скромного реформізму… З огляду на вибір "проблеми", ідеологія та інші джерела упередженості все ще можуть увійти в економічний аналіз, якщо відповідь зумовлена структурою теорії або передумов, або якщо факти обрано або спотворено, щоб довести бажану відповідь" (Там же, p. 176).

Зайве говорити, що економіка — це "наука" з глибокими розгалуженнями всередині суспільства. У результаті вона опиняється під тиском зовнішніх впливів і корисливих інтересів набагато сильніше, ніж, скажімо, антропологія чи фізика. Це означало, що багаті завжди виявляли жвавий інтерес до того, що "наука" викладає відповідні уроки. Це призвело до попиту на "науку", яка відображає інтереси небагатьох, а не багатьох. Чи справді це просто збіг, що уроки економіки — це саме те, що боси та багаті хотіли б почути? Як зазначив неокласичний економіст Джон Кеннет Гелбрейт 1972 року:

"Економічній освіті в Сполучених Штатах близько ста років. У першій половині свого століття економісти зазнавали цензури з боку сторонніх. Бізнесмени та їхні політичні й ідеологічні помічники слідкували за економічними відомствами та швидко реагували на єресь, що, здавалося, загрожувала недоторканності власності, прибутку, належній тарифній політиці та збалансованому бюджету або припускала симпатію до профспілок, державної власності, державного регулювання або, будь-яким організованим способом, до бідних" (The Essential Galbraith, p. 135).

Справді дивно, що маючи багатий фонд (і таким чином контроль), розвиток "науки" породив тіло теорії, що є так вигідною їхнім інтересам? Або що вони прагнутимуть виховувати маси на уроках згаданої "науки", уроках, які приходять до висновку, що найкраще, що робітники повинні робити, — це підкорятися диктату начальства, вибачте, ринку? Це справді просто збіг, що повторне використання економіки полягає в поширенні повідомлення про те, що начебто страйки, профспілки, опір тощо є контрпродуктивними і що найкраще, що може зробити робітник, — це просто терпляче чекати, доки багатство просочиться донизу?

Цей збіг від самого початку був характерною рисою "науки". Французька Друга Імперія в 1850-60-ті роки бачила, як "безліч приватних осіб і організацій, муніципалітети та центральний уряд заохочували й засновували установи для навчання робітників економічних принципів". Мета полягала в тому, щоб "вселити [робітникам] корисні уроки економіки". Суттєво, "найвагомішим мотивом для цього був страх, що вплив соціалістичних ідей на робітничий клас загрожує громадському порядку". Революція 1848 року "переконала багатьох представників вищих класів у необхідності довести робітникам, що зазіхання на економічний порядок були й невиправдані, і безплідні". Іншою причиною було визнання права на страйк 1864 року, і тому робітників "потрібно було застерегти від зловживання новою зброєю". Інструкція "завжди мала на меті спростування соціалістичних доктрин і викриття народних помилок. Як стверджував один економіст, метою певного курсу було не залучення робітників до складнощів економічної науки, а визначення принципів, корисних для нашої поведінки в суспільному ладі". "Інтерес до таких класів був пов’язаний з рівнем "невдоволення та агітації робітників"". Ефект був меншим, ніж хотілося б: "майбутній комунар Лефрансе глузливо посилався на економістів… і на "площинність" та "банальність" вчення, якому вони вчили. У газетному звіті про спосіб, влаштований економістові Джозефу Гарньє, йдеться про те, що Гарньє зустріли вигуками "він економіст" <…> "Потрібна мужність, — йшлося у статті, — щоб визнати себе економістом перед публічними зборами"" (David I. Kulstein, "Economics Instruction for Workers during the Second Empire," pp. 225-234, French Historical Studies, vol. 1, no. 2, p. 225, p. 226, p. 227 and p. 233).

Цей процес усе ще триває з корпораціями та багатими, які фінансують університетські кафедри та посади, а також їхніми власними "мозковими центрами" і піаром економістів. Контроль за витрачанням коштів на наукові дослідження і викладання відіграє важливу роль у збереженні економічної науки як "економіки багатих". Аналізуючи ситуацію 1970-х років, Герман зазначає, що "зрослий приватний попит на послуги економістів з боку бізнес-спільноти… зустрів теплу відповідь постачання". Він наголосив, що "якщо попит на ринку полягає в конкретних політичних висновках і конкретних точках зору, які слугуватимуть таким висновкам, ринок задовольнятиме цей попит". Звідси "відверто ідеологічні моделі… вони вивергаються у великих масштабах, схвалюються і часто фінансуються великими зацікавленими особами", що допомагає "ще міцніше зрушити баланс між ідеологією і наукою в бік першої" (Там же, p. 184, p. 185 and p. 179). Навряд чи варто замислюватися над тим, що "експерти", які фінансуються і схвалюються багатими, будуть об'єктивними вченими. На жаль, багато людей не виявляють достатнього скептицизму щодо економістів та економіки, яку вони підтримують. Як і у більшості експертів, є два очевидних запитання, з яких має починатися будь-який аналіз економіки: "Хто її фінансує?" і "Кому це вигідно?".

Однак є й інші чинники, а саме ієрархічна організація університетської системи. Керівники економічних відділів мають право забезпечити продовження своєї ідеологічної позиції коштом посади наймача та промоутера персоналу. Оскільки економіка "настільки добре вплела свою ідеологію в предмет, що ті, хто ідеологічно не вписується, зазвичай здаються комітетам з призначень науково некомпетентними" (Benjamin Ward, What’s Wrong with Economics? , p. 250). Гелбрейт назвав це "новим деспотизмом", який полягав у тому, щоб "визначати наукову перевагу в економіці не за тим, що є правдивим, а за тим, що найближче за вірою і методом до наукових тенденцій людей, які вже володіють цим предметом. Це все проникливе випробування не менш гнітюче для того, щоб бути, в частому випадку, як самовдоволеним, так і несвідомим. Зайве говорити, що це сприяє увічненню неокласичної ортодоксії" (Там же, p. 135). Це відіграє ключову роль у збереженні економіки ідеологією, а не наукою:

"Сила, притаманна цій системі контролю якості в економічній професії, очевидно, дуже велика. Цензори цієї дисципліни обіймають керівні посади в економічних відділах великих інститутів… Будь-який економіст, який серйозно сподівається отримати штатну посаду в одному з цих відділів, незабаром дізнається, за якими критеріями його слід оцінювати… уся академічна програма… складається з навіювання ідей і методів науки" (Ward, там же, pp. 29-30).

Усе це означає, що "наука" економіки майже не змінилася у своїх засадах за останні сто років. Навіть ті поняття, які були розвінчані (і визнані такими), продовжують викладати:

"Так зване основне викладання економічної теорії має цікаву здатність до самоущільнення. Будь-який пролом, пророблений у ньому критикою, так чи інакше заповнюється визнанням цього пункту, але відмовою витягувати з нього будь-які наслідки, так що старі доктрини можуть повторити, як і раніше. Таким чином, кейнсіанська революція була поглинута доктриною про те, що "в довгостроковій перспективі" існує природна тенденція для ринкової економіки досягти повної зайнятості наявної праці та повного використання обладнання; що норма нагромадження визначається заощадженнями домашніх господарств; і що норма відсотка тотожна нормі прибутку на капітал. Аналогічним чином, руйнування П'єро Сраффою неокласичної виробничої функції праці та "капіталу" було визнано неспростовним, але йому не дали змоги вплинути на поширення теорії "граничної продуктивності" заробітної плати та прибутку. Найдосвідченіші послідовники ортодоксії стверджують, що вся ця структура — вправа в чистій логіці, яка не має жодного стосунку до реального життя взагалі. Проте вони створюють у своїх учнів враження, що їм надається цінний і навіть необхідний інструмент для аналізу актуальних проблем" (Joan Robinson, там же, vol. 5, p. 222).

Соціальна роль економіки пояснює цей процес, бо "ортодоксальна традиційна економіка… була планом пояснення привілейованому класу, що їхнє становище морально правильне і необхідне для добробуту суспільства. Навіть біднякам було краще за наявної системи, ніж за будь-якої іншої… доктрина [стверджувала], що збільшення багатства заможного класу призводить до автоматичного збільшення доходу бідних, тож якби багаті стали біднішими, бідні неминуче стали б ще біднішими" (Robinson, там же, vol. 4, p. 242).

У такій ситуації розвінчані теорії продовжували б викладати просто тому, що те, що вони кажуть, корисно для певних верств суспільства: ​

"Небагато питань надають кращі приклади негативного впливу економічної теорії на суспільство, як це робить розподіл доходів. Економісти постійно виступають проти "втручань у ринок", які можуть підвищити заробітну плату бідняків, водночас захищаючи астрономічні рівні зарплат для топ-менеджерів на тій підставі, що якщо ринок готовий платити їм так багато, вони мають того вартувати. Насправді нерівність, настільки характерна для сучасного суспільства, відображає швидше владу, ніж справедливість. Це один із багатьох прикладів, коли неспроможна економічна теорія перетворює економістів на поборників політики, що підриває економічні основи сучасного суспільства" (Keen, там же, p.126).

Цей аргумент ґрунтується на уявленні про те, що заробітна плата дорівнює граничній продуктивності праці. Імовірно це означає, що в міру зростання продуктивності праці працівників зростає і їхня заробітна плата. Однак, як ми обговорюємо в розділі С. 1.5, цей закон економіки було порушено протягом останніх тридцяти з гаком років у США. Чи призвело це до зміни теорії? Звісно, ні. Не те щоб ця теорія справді правильна. Як ми обговорюємо в розділі С. 2.5, теорію граничної продуктивності викрили як нісенітницю (і провідні неокласичні економісти визнали її помилковою) з початку 1960-х років. Однак її корисність у захисті нерівності така, що її подальше використання не викликає особливого здивування.

Це не означає, що панівна економіка монолітна. Аж ніяк ні. Вона пронизана аргументами та конкурентними політичними рекомендаціями. Деякі теорії підіймаються на чільне місце, просто щоб знову зникнути ("бачите, "наука" виявляється дуже гнучкою: це свого роду "наука", де ви можете змінити її, щоб робити те, що вам подобається" [Chomsky, там же, p. 253]). З огляду на наш аналіз того, що економіка є товаром і схильна до попиту, це не дивно. З огляду на те, що клас капіталістів завжди перебуває у стані конкуренції всередині самого себе, а різні верстви суспільства мають різні потреби в різний час, ми могли б очікувати на розмаїття економічних переконань у рамках "науки", що зростають і спадають залежно від потреб і відносної сили різних верств капіталу. Хоча загалом "наука" підтримуватиме основні речі (як-от те, що прибуток, відсоток і рента не є результатом експлуатації), але фактичні рекомендації щодо політики відрізнятимуться. Звісно, це не означає, що певні люди чи школи не матимуть своїх особливих догм, або що окремі люди підносяться над такими впливами й діють як справжні науковці, просто (загалом) пропозиція не є незалежною від попиту чи класового впливу.

Не слід також скидати з рахунків роль народного інакомислення у формуванні "науки". Класова боротьба призвела до деяких змін в економіці, хоча б у термінах апологетики, використовуваної для виправдання нетрудового доходу. Народна боротьба й організація відіграють свою роль, оскільки успіх, скажімо, профспілкової організації зі скорочення робочого дня явно спростовує твердження, які висувають проти таких рухів економісти. Так само потреба в економіці для виправдання реформ може стати нагальною проблемою, коли можлива альтернатива (революція). Як зазначає Хомський, у ХІХ столітті (як і сьогодні) народна боротьба відігравала не меншу роль, ніж потреби правлячого класу в розвитку "науки": ​

"[Економіка] змінилася з низки причин. По-перше, ці хлопці перемогли, тож вони більше не потребували її як ідеологічної зброї. По-друге, вони визнавали, що їм самим необхідна потужна інтервенціоністська держава для захисту промисловості від труднощів конкуренції на відкритому ринку — як це завжди було насправді. І, крім того, скасування "права на життя" людей починало мати деякі негативні побічні ефекти. По-перше, це викликало заворушення всюди… Потім сталося щось ще гірше — населення почало організовуватися: ви отримали початок організованого робітничого руху… потім виник соціалістичний рух. І в цей момент еліти… розуміли, що гру потрібно скасувати, інакше в них дійсно будуть неприємності… лише в останні роки ідеологія невтручання знову відродилася — і знову вона стала знаряддям класової боротьби… І в неї не більше правомірності, ніж було на початку дев’ятнадцятого століття — насправді, в неї її навіть менше. Принаймні, на початку дев’ятнадцятого століття… припущення мали деякий стосунок до реальності. Сьогодні ці припущення не мають відношення до реальності" (Там же, pp. 253-4).

Переможе "економіка багатих" чи "економіка бідних" в академічних колах, залежить набагато більшою мірою від стану класової війни, ніж від абстрактних дебатів про нереальні моделі. Таким чином, зростання монетаризму відбулося через його корисність для домінантних верств панівного класу, а не через те, що він виграв будь-які інтелектуальні битви (його рішуче спростували провідні кейнсіанці, такі, як Ніколас Калдор, який побачив, що передбачені страхи монетаристів стали реальністю, коли його застосували — дивіться підрозділ С. 8). Ми сподіваємося, що аналізуючи міфи капіталістичної економіки, ми допоможемо тим, хто бореться за найкращий світ, даючи їм засоби протидії тим, хто претендує на лаври "науки", щоб сприяти "економіці багатих" у суспільстві.

Таким чином, неокласична економіка демонструє життєздатність нереальної системи, і це виражається у твердженнях про світ, у якому ми живемо. Замість того щоб аналізувати реальність, економіка ухиляється від неї й стверджує, що економіка працює "так, нібито" вона відповідала нереальним припущенням неокласичної економіки. Жодна інша наука не прийняла б такий підхід серйозно. У біології, наприклад, уявлення про те, що світ може бути проаналізовано "так, нібито" Бог створив його, називається креаціонізмом і справедливо відкидається. В економіці такі люди зазвичай отримують професорські звання або навіть (так звану) Нобелівську премію з економіки (гостра критика методології "так, нібито" економіки в розділі 7 його "Розвінчання економіки" ("Debunking Economics")). Ба більше, і що ще гірше, політичні рішення ухвалюватимуться на основі моделі, що не має жодного стосунку до реальності — з катастрофічними результатами (наприклад, зліт і падіння монетаризму).

Її чистий ефект виправдовує наявну класову систему і відвертає серйозну увагу від критичних питань, які стоять перед людьми робітничого класу (наприклад, нерівність і ринкова влада, що відбувається у виробництві, як владні відносини впливають на суспільство і на робочому місці). Замість того, щоб дивитися на те, як виробляються речі, на конфлікти, що виникають у процесі виробництва і формування, а також на розподіл продуктів/надлишків, економіка виправдовує те, що було вироблено, як дане, а також капіталістичне робоче місце, розподіл праці та владні відносини тощо. Індивідуалістичний неокласичний аналіз за визначенням ігнорує такі ключові питання, як економічна влада, можливість структурного дисбалансу в розподілі економічного зростання, організаційна структура тощо.

З огляду на її соціальну роль, не дивно, що економіка не є справжньою наукою. Для більшості економістів "метод наукового дослідження (індуктивний метод природничих наук) абсолютно чужий" (Кропоткін, Анархія, стор. 78). Аргумент про те, що економіка здебільшого не є наукою, не обмежується тільки анархістами або іншими критиками капіталізму. Багато економістів-дисидентів також визнають цей факт, стверджуючи, що професія повинна взяти себе в руки, якщо ми хочемо, щоб до неї ставилися серйозно. Питання про те, чи зможе вона зберегти свою позицію захисника капіталізму, якщо це станеться, спірне, оскільки багато з розроблених теорем було створено так явно в рамках цієї ролі (зокрема, для захисту нетрудового доходу — дивіться підрозділ С. 2). Те, що економіка може стати набагато ширшою та актуальнішою, завжди можливо, але зробити це означало б узяти до уваги неприємну реальність, позначену класовими відносинами, ієрархією та нерівністю, а не логічними висновками, отриманими з Робінзона Крузо. Тоді як останні, прихильники "економіки Робінзона Крузо", можуть виробляти математичні моделі, щоб дійти висновку, що ринок уже робить хорошу роботу (або, у кращому разі, є деякі недоліки, які можуть бути врівноважені державою), перші не можуть.

Не дивно, що анархісти дотримуються іншого підходу до економіки. Як висловився Кропоткін: "Ми думаємо, що наука політичної економії має бути побудована зовсім інакше. Вона має розглядатися як природнича наука і користуватися методами, застосовуваними в усіх точних, емпіричних науках" (Там же, p. 80). Це означає, що ми повинні почати зі світу, як він є, а не так, як хотілося б економіці. Її необхідно помістити в історичний контекст, і ключові факти капіталізму, як-от наймана праця, не повинні сприйматися як належне. Вона не повинна абстрагуватися від таких ключових фактів життя, як економічна і соціальна влада. Одним словом, економіка повинна відкинути ті риси, які перетворюють її на витончений захист статус-кво. З огляду на її соціальну роль у капіталізмі (а також історію та еволюцію економічної думки), сумнівно, що вона коли-небудь стане справжньою наукою просто тому, що якби вона це зробила, то навряд чи її б використовували для захисту цієї системи.

Author

hjdcjdghj quefghxfgen.
Quinchenzzo Delmoro
Фідель 🏴
Comment
Share

Building solidarity beyond borders. Everybody can contribute

Syg.ma is a community-run multilingual media platform and translocal archive.
Since 2014, researchers, artists, collectives, and cultural institutions have been publishing their work here

About