Donate
Poetry

без назви

Бездонний вимір пронизливого говоріння перекладаючи знайдені речі з місця

На місце бачити ополотнілість забиваючи ножі у шкіру потік ламає ноги сказаного

Вертає сповільнілістю монотонності втягування у переписи ще раз і ще раз приклавшись

До рота та вглядаючись у його пустодзвін із своєю матір’ю спокутує зізнання учасників

Новоствореного культу котрі перестали розрізняти один одного переміщуючись між Факелів перестали згадувати звідки прийшли і як тут опинилися коли він хапає когось

Із них за спину намагається відтягти далі відірвати від загальної ходи той злісно

Відштовхує його і відвертіше вправніше поспішає зайняти місце котре завжди Пустуватиме навіть якщо його пишна фігура влиється цілою у ці заміри та наздожене

Навряд крок віддаль дано їм витримувати лише частково рядно обезвість сіріє і спонукає

Вербувати себе для роботи розгортати клунок що безлико відтягає плівку занурившись

У перепону за поступом розморені викладені у жолобах вистигають губи обпечені

Принишклими жінками котрі розкладають на траві білизну пригладжуючи руками

Дістав до землі звідтіля не має сумніву звідки збирати видовженість звички ніби твердь

Найближче до воріт раптом вийме його із твердого тіла дому котрий повинен відбутись

Навіть якщо будований він безруко уже губи їхні його вимовляють задивившись у них

Кидає корінь у їхній скелет що розпорошується як тільки подолають знерухомленість

Попіл котрий малює лиця роблячи їх недоторканими для того кого засудили з неабиякою

Кількістю справедливих доказів випущеного достроково одразу віднайти йому причину

Розповідь новоприбулого котрий затикає просвіти вбираючи у себе солоність та свіжість

Моря підв’язаного намиста на пташиній шиї котрий у розломі рук та ніг котрий у розломі

Швидкозмінності пейзажу котрий випадає до початку спланованої катастрофи спливає

Їхніми рідинами у заболочені озера де чути перегук коли шарудить листя під снігом

Проникність котра озирає саму себе вхопившись за пір’їну майже обвисла важкістю

Пальців коли застає себе раптом у місцях де не мала б бути коли змінює голос та змінює

Спосіб що із зусиллями випрошує у неї знання втраченості білого диму як ознаки Передчуття висячої над головою води їхніх взаємозамінних свят котрі накладають тінь

Та змушують стояти спиною до галасу котрий збирається та накочується хвиля за хвилею

Що здається сягне та зітне пагони до яких прив’язались міцніше ніж зазвичай у прозорості

Водних стовпів бачить те що вберігає себе від зникнення від щезання не здатне

Вимовитись виразніше ніж так щоб відрізнила його від застиглого простору його

Входження у терпкість випадків які не межують із тими що відбувались насправді та

Носять на собі виняткову вину та завчасну поразку зачерпнуті стурбованим поглядом

Котрий частіше за все з’являється якщо відкрити обличчя з настанням ночі та розгледіти

Звук зміни варти двох родичів жінки що викидає із вікон меблі та посуд закриваючи вуха

Від гуркоту промовляючи прочитане стільки разів скільки буде досить її язику із писаного

Та гостреного відшукуючи іншого бога який би був який би був у своїй небувалій

Плоті чи є їй сином дрібний чоловік котрий раз за разом то збирає то розбирає інструмент

Намірився грати здається що ні здається синіє вершина де обмін тілами завершується

Окликом ніби хтось із них встиг прийти раніше, а інший знаючи що місця не вистачить

Двом чує його заклик і розповідь котра цього разу доповідається до завершення визнаним

Сумнівом тріснутою кісткою що б’є у стегно важким мішком де містився дім давнього

Батька його осудності буття після смерті у його безглуздості буття розтинаючи відлік

Аби подивитись що міститься у його середині муха що різко з’являється із пустого Очікування сідає на плечі гримить під ногами тремтяча земля гримить під ногами

Comment
Share

Building solidarity beyond borders. Everybody can contribute

Syg.ma is a community-run multilingual media platform and translocal archive.
Since 2014, researchers, artists, collectives, and cultural institutions have been publishing their work here

About